Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Wiadomości

Życzenia Wielkanocne2015-04-01

Życzenia dla mieszkańców Gminy Ełk- kliknij czytaj »

Mieszkańcy Stradun serdecznie zapraszają do oddania głosu na ich miejscowość w konkursie „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”. 2015-03-30

Do konkursu została zgłoszona lokalizacja: plac przy ul. Nadrzecznej w Stradunach. Dziesięć miejscowości, których lokalizacja, zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma kwotę 20 000 zł do wykorzystania na renowację zgłoszonej lokalizacji. Baner przekierowujący na stronę do głosowania został zamieszczony na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach pod adresem: http://www.centrumkulturystraduny.elk.pl/ Każdy zalogowany użytkownik może czytaj »

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Ełk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach2015-03-13

1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym; 2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (szkoła podstawowa); 3) ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje czytaj »

Konferencja nt. rozwoju lokalnego2015-03-13

Wszystkie osoby zainteresowane kwestią rozwoju lokalnego i związaną z nim współpracą samorządów zapraszamy na konferencję Obszar funkcjonalny - partnerstwo i współpraca samorządów dla lepszego świadczenia usług publicznych i rozwoju gospodarczego. Konferencja podsumuje realizację partnerskiego projektu Miasta Ełk, Gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy oraz Powiatu Ełckiego, pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”. Konferencja odbędzie czytaj »

Ogłoszenie - wyniki konkursu ofet na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w sferze pomocy społecznej -"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej" w 2015 r.2015-03-13

Pobierz ogłoszenie z wynikami konkursu czytaj »

Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl