Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Wiadomości

Porozumienie sprawie powołania Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalego Ełku2014-04-23

Pobierz treść czytaj »

Ogłoszenie Stypendia Socjalne Zespół Obsługi Szkół 2014-04-22

Pobierz ogłoszenie czytaj »

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.2014-04-22

Pobierz treść Zarządzenie Nr 737/2014 Wójta Gminy Ełk czytaj »

Życzenia Wielkanocne2014-04-16

Kartka Wilekanocna czytaj »

Informacja o pracy Urzędu Gminy Ełk - 2 maja 2014 r.2014-04-15

Wójt Gminy Ełk informuje, że dzień 02 maja (piątek) 2014 roku jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Ełk (zgodnie z Zrządzeniem Wójta Gminy Ełk Nr 731/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Ełk w 2014 roku.)                Wójt Gminy Ełk          mgr Antoni Polkowski czytaj »

Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl