Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Wiadomości

Zostań członkiem Komitetu Sterującego ZIT2015-04-14

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Związek ZIT MOF Ełk), w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk, ogłasza nabór członków Komitetu Sterującego ZIT: a) Jeden przedstawiciel sektora społecznego wraz z zastępcą, b) Jeden przedstawiciel biznesu wraz z zastępcą. Miasto Ełk i Gmina Ełk otrzymały specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata czytaj »

Spotkanie szkoleniowo- konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 20202015-04-10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” rozpoczyna kolejny etap prac nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju obszaru EGO. Spotkania szkoleniowo-konsultacyje pn. Identyfikacja głównych celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” do 2020 roku w kontekście realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 odbędą się 10 i 13 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia czytaj »

Wyniki kontroli gospodarki finansowej w Gminie Ełk przeprowadzonej w dniach 08.012015 - 20.02.2015 przez Regionalną Izbę Obrachunkową2015-04-02

Pobierz treść: protokół kontroli wystąpienie pokontrolne czytaj »

Mieszkańcy Stradun serdecznie zapraszają do oddania głosu na ich miejscowość w konkursie „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”. 2015-03-30

Do konkursu została zgłoszona lokalizacja: plac przy ul. Nadrzecznej w Stradunach. Dziesięć miejscowości, których lokalizacja, zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma kwotę 20 000 zł do wykorzystania na renowację zgłoszonej lokalizacji. Baner przekierowujący na stronę do głosowania został zamieszczony na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach pod adresem: http://www.centrumkulturystraduny.elk.pl/ Każdy zalogowany użytkownik może czytaj »

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Ełk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach2015-03-13

1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym; 2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (szkoła podstawowa); 3) ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje czytaj »

Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl