Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Wiadomości

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Ełk z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. i ustalenia regulaminu jej pracy. 2015-03-03

Pobierz treść Zarządzenia nr 56/2015 czytaj »

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej2015-03-02

Pobierz treść ogłoszenia czytaj »

Wybory sołtysów na terenie Gminy Ełk2015-02-02

Wójt Gminy Ełk informuje, że od 13 lutego 2015 r. na terenie Gminy Ełk odbędą się wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich. Poniżej prezentujemy harmonogram (data, godzina, miejsce) ustalonych do dnia dzisiejszego zebrań wiejskich: 18. Nowa Wieś Ełcka - 06.03.2015 r. godz. 18:00 - Szkoła podstawowa 24. Chojniak -01.03.2015 r. - godz. 17:00 - Spółdzielnia mieszkaniowa 25. Mołdzie czytaj »

Ogłoszenie - droga w Siedliskach2015-03-02

Po interwencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, wstrzymano zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Siedliska k/Ełku, do czasu poprawienia przez wykonawcę robót projektu oznakowania nowej organizacji ruchu na czas remontu przejazdu kolejowego. Nowy projekt ma uwzględniać możliwość ruchu samochodów PGO „Eko-MAZURY”, autobusów komunikacji publicznej i służb ratunkowych przez przejazd w czasie robót. W związku z powyższym czytaj »

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert2015-02-20

Wójt Gminy Ełk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej. Zarządzenie nr 51/2015 z dn. 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. w zakresie pomocy czytaj »

Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl