Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Wiadomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Ełk ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach2015-03-13

1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym; 2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole (szkoła podstawowa); 3) ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje czytaj »

Konferencja nt. rozwoju lokalnego2015-03-13

Wszystkie osoby zainteresowane kwestią rozwoju lokalnego i związaną z nim współpracą samorządów zapraszamy na konferencję Obszar funkcjonalny - partnerstwo i współpraca samorządów dla lepszego świadczenia usług publicznych i rozwoju gospodarczego. Konferencja podsumuje realizację partnerskiego projektu Miasta Ełk, Gmin: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy oraz Powiatu Ełckiego, pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”. Konferencja odbędzie czytaj »

Ogłoszenie - wyniki konkursu ofet na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w sferze pomocy społecznej -"Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej" w 2015 r.2015-03-13

Pobierz ogłoszenie z wynikami konkursu czytaj »

Dzień Sołtysa2015-03-11

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Ełk najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Dzisiejsze Święto jest przede wszystkim okazją, do złożenia słów uznania, dla Państwa ciężkiej pracy na rzecz swojego sołectwa, za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności. Życzę, aby ten czas upływał pod znakiem aktywnej czytaj »

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Ełk z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. i ustalenia regulaminu jej pracy. 2015-03-03

Pobierz treść Zarządzenia nr 56/2015 czytaj »

Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl