Kontakt

Dane teleadresowe2010-06-17

Urząd Gminy Ełk
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A
woj. warmińsko-mazurskie
tel. +48(87) 619 45 00
faks +48(87)619 45 01
www: http://www.elk.gmina.pl
e-mail: ug@elk.gmina.pl

NIP: 848-10-04-517
REGON: 000531298

Urząd Gminy Ełk przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7:15 - 15:15
we wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Wójt Gminy Ełk - Tomasz Osewski
Sekretarz Gminy Ełk - Krzysztof Bronakowski
Skarbnik Gminy Ełk -
Przewodniczący Rady Gminy Ełk - Mirosław Radywoniuk
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Ełk -  Andrzej Piela
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Ełk -  Beata Lisowska

Administrator strony - Joanna Krzemińska

UWAGA !!!


Uprzejmie informuję, iż w związku z rozstrzygnięciem przetargu na bankową obsługę budżetu gminy z dniem 1 kwietnia 2012 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych służących do obsługi budżetu Gminy Ełk. W związku z powyższym wpłat z tyt. podatków na rzecz budżetu gminy należy dokonywać na konto:Gmina Ełk, ul. T. Kosciuszki 28A, 19-300 Ełk

Rachunek bankowy nr 76 1240 5745 1111 0010 4463 1674

w Banku PEKAO SA o/Ełk


Pola oznaczone (*) muszą być wypełnione.
Imię i nazwisko*:
E-mail*:
Wiadomość*:
   


Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl