Wiadomości

W dniach 26-27 lipca 2014 na terenie Gminy Ełk odbędzie po raz XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza.2014-07-20

W dniach 26-27 lipca 2014 na terenie Gminy Ełk odbędzie po raz XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza. Patronat honorowy nad zawodami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski, Wójt Gminy Ełk – Antoni Polkowski. Patronat medialny objęło TVP Olsztyn, Radio Olsztyn , Radio 5 czytaj »

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW GMINY EŁK W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W DNIACH 14.07.2014 – 17.07.20142014-07-14

W dniach od 14 lipca do 17 lipca w godzinach od 17.00 do 19.00, w wyznaczonych według harmonogramu świetlicach wiejskich pracownicy Urzędu Gminy Ełk będą pomagali w wypełnieniu deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe (mniejsze) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8,00 zł miesięcznie od osoby (odpady czytaj »

KARTA DUŻEJ RODZINY2014-07-09

W Urzędzie Gminy można składać wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu i jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice czytaj »

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca 2014 r.2014-07-09

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ełku informuje, że od 1 lipca 2014 r. została podwyższona kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Od 1 lipca 2014 r. kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby czytaj »

Pismo Nadleśnictwa Ełk w sprawie ustalenia drogi koniecznej2014-07-09

Pobierz treść pisma czytaj »Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl