Wiadomości

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2014-2020"2014-10-01

Pobierz: treść ogłoszenia formularz uwag projekt SZRZG czytaj »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2014-2020"2014-10-01

Pobierz: treść ogłoszenia formularz uwag projekt "SZRG" czytaj »

Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 26 września 2014 r. projektu "Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego"2014-09-30

Pobierz: treść ogłoszenia formularz konsultacyjny koncepcja zagospodarowania obszary problemowe z kierunkami rewitalizacji-mapa dziedzictwo kulturowe-mapa turystyka, sport i rekreacja-mapa środowisko przyrodnicze-mapa środowisko przyrodnicze 2-mapa infrastruktura techniczna-mapa czytaj »

Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-09-10

Projekt „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowany wspólnie przez Miasto Ełk, Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz Powiat Ełcki, powoli wkracza w swoją fazę końcową. Kończy się proces opracowywania kolejnych dwóch dokumentów: „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” i „Koncepcji zagospodarowania czytaj »

Informujemy iż, Gmina Ełk rozpoczyna realizację II etapu projektu nauki pływania w ramach projektu „ Umiem Pływać “, w partnerstwie Warmińsko -Mazurską Federacja Sportu. 2014-09-08

Informujemy iż, Gmina Ełk rozpoczyna realizację nauki pływania w ramach projektu „ Umiem Pływać “, w partnerstwie Warmińsko -Mazurską Federacja Sportu Patronat honorowy nad realizacją projektu objął Wójt Gminy Ełk - Antoni Polkowski. Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”; działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. czytaj »Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl