Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2015-09-29

Urząd Gminy w Ełku powiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej realizowanego poprzez szczepienie dziewcząt urodzonych w 1999 roku szczepionką przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16 i 18 w latach 2015-2016. 1. Przedmiotem konkursu była: Profilaktyka czytaj »

Sprzedaż działki zabudowanej budynkiem - siedzibą Urzędu Gminy Ełk2015-09-28

ŚGG.6840.16.2014 - Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem będącym siedziba Urzędu Gminy Ełk. POBIERZ OGŁOSZENIE czytaj »

Działki na sprzedaż !!!2015-09-28

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży działek położonych w następujących obrębach: 1) BARTOSZE 2) SZELIGI-BUCZKI 3) SZELIGI-BUCZKI czytaj »

XVI Sesja Rady Gminy Ełk2015-09-24

Zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Ełk, która odbędzie się 29 września (wtorek) 2015 r. o godz. 13.00 w Świetlicy wiejskiej w Baranach, ul. Wrzosowa 2, Barany, 19-300 Ełk. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z X - XV sesji. 4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta. 5. Podjęcie uchwał czytaj »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2015 roku2015-09-23

Wójt Gminy Ełk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2015 roku. § 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r.,poz. 1118 z późn.zm.), - czytaj »Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl