Wiadomości

Mistrzostw Gminy Ełk w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ełk i Rady Gminy Ełk.2014-03-25

W dniu 30.03.2014 (niedziela) w Hali Sportowej w Stradunach, odbędą się Mistrzostwa Gminy Ełk w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ełk i Rady Gminy Ełk. Początek zawodów godzina 13.00. REGULAMIN Mistrzostw Gminy Ełk w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ełk i Rady Gminy Ełk I. czytaj »

„Do gminy Ełk powróciła wiosna” 2014-03-25

„Do gminy Ełk powróciła wiosna” – pod takim hasłem odbywał się wiosenny festyn w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej. Wiosna przywitała uczniów na placu szkolnym wraz z korowodem modelek i modeli w pięknych wiosennych strojach. Następnie odbył się konkurs „Mumia”. Każda klasa, wykorzystując 6 rolek papieru toaletowego miała czytaj »

Diagnoza i delimitacja Ełckiego obszaru funkcjonalnego2014-03-24

Pobierz treść dokumentu czytaj »

Prezydent Miasta Ełku oraz Wójt Gminy Ełk zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 i Mandatu negocjacyjnego Związku ZIT MOF Ełk w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwe2014-03-24

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 24 marca do 14 kwietnia 2014 r. Uwagi, wnioski, opinie, rekomendacje od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów z terenu Miasta Ełk i Gminy Ełk można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym. Wypełniony formularz należy: • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 114, • wysłać na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. czytaj »

„Z wizytą u pana lutnika” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stradunach2014-03-24

W dniu 20.03.2014r muzycy z Agencji Artystycznej „Mat” z Olsztyna zaprezentowali uczniom klas 0-III lekcję muzyczną zatytułowaną. „Z wizytą u pana Lutnika”. Lekcja miała charakter bajki interaktywnej, w której główne role odegrali uczniowie szkoły .Bajkowa opowieść umożliwiła dzieciom poznanie budowy oraz brzmienie dwóch instrumentów smyczkowych: skrzypiec i wiolonczeli. Słownik muzyczny uczestników spotkania poszerzył się o czytaj »Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl