Sport

Przyjmujemy zgłoszenia do Wiejskiej Wiosennej Ligi Piłki Nożnej.

Po raz XVI odbędzie się Wiejska Wiosenna Liga Piłki Nożnej pod patronatem Wójta Gminy Ełk, Starosty Powiatu Ełckiego.

Celem zawodów jest upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim. Liga rozpocznie się 16 maja 2010 i będzie trwała do 27 czerwca 2010. Zgłoszenia do ligi będą przyjmowane w terminie do 14 maja 2010 pod nr tel. 500-005-683. Prawo udziału w lidze mają drużyny wiejskie i drużyny zakładowe.

Organizatorem zawodów jest Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk z/s w Stradunach przy współudziale Urzędu Gminy w Ełku, Starostwa Powiatowego w Ełku i Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku.

Serdecznie zapraszamyUrząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl