Wiadomości

Ponownie sołtysem

14 września 2007 r. odbyły się ponowne wybory na sołtysa wsi Siedliska, po tym jak odwołano 22 sierpnia P. Józefa Wiszniewskiego z funkcji sołtysa. Podczas wyborów obecny był Wójt Gminy Ełk - Antoni Polkowski. Wybory cieszyły się bardzo dużą frekwencją - 37 %. W trakcie wyborów zgłoszono 3 kandydatów na sołtysa:

  • Krystynę Kundę
  • Waldemara Rybaczonka
  • Józefa Wiszniewskiego

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania na sołtysa wybrano Pana Józefa Wiszniewskiego, na którego oddano 67 głosów. Pani Krystyna Kunda - otrzymała 58 głosów, Pan Waldemar Rybaczonek - 32 głosy. Na podsołtysa jednogłośnie wybrano Panią Krystynę Kundę.

W trakcie zebrania podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju miejscowości Siedliska. Plan zakłada szereg przedsięwzięć m.in.:

  • remont świetlicy wiejskiej
  • budowę boiska wiejskiego
  • budowę chodników wraz z poprawą oświetlenia ulicznego
  • budowę parku wraz z placem zabaw
  • utworzenie plaży.

Przyjęcie planu pozwoli Gminie Ełk ubiegać się o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Urząd Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3,
tel. +48(87) 610 44 37, faks +48(87) 610 38 70, e-mail: ug@elk.gmina.pl